Chỉ số HP của rồng Legend, Pure và Pure Element trong game Dragon City

Chỉ số HP của rồng Legend, Pure và Pure Element trong game Dragon City

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
Level Máu Level Máu Level Máu
1
291

 1. 305
 2. 320
 3. 334
 4. 349
 5. 363
 6. 378
 7. 392
 8. 407
 9. 421
11
5,639

 1. 5,921
 2. 6,203
 3. 6,485
 4. 6,767
 5. 7,049
 6. 7,330
 7. 7,612
 8. 7,894
 9. 8,176
21
12,642

 1. 13,274
 2. 13,906
 3. 14,538
 4. 15,170
 5. 15,802
 6. 16,434
 7. 17,067
 8. 17,699
 9. 18,331
2
678

 1. 712
 2. 746
 3. 780
 4. 814
 5. 847
 6. 881
 7. 915
 8. 949
 9. 983
12
6,285

 1. 6,600
 2. 6,914
 3. 7,228
 4. 7,543
 5. 7,857
 6. 8,171
 7. 8,486
 8. 8,800
 9. 9,114
22
13,398

 1. 14,068
 2. 14,738
 3. 15,408
 4. 16,078
 5. 16,748
 6. 17,418
 7. 18,088
 8. 18,758
 9. 19,427
3
1,119

 1. 1,175
 2. 1,231
 3. 1,287
 4. 1,343
 5. 1,399
 6. 1,455
 7. 1,511
 8. 1,567
 9. 1,623
13
6,946

 1. 7,293
 2. 7,641
 3. 7,988
 4. 8,335
 5. 8,683
 6. 9,030
 7. 9,377
 8. 9,724
 9. 10,072
23
14,163

 1. 14,871
 2. 15,579
 3. 16,288
 4. 16,996
 5. 17,704
 6. 18,412
 7. 19,120
 8. 19,829
 9. 20,537
4
1,599

 1. 1,679
 2. 1,759
 3. 1,839
 4. 1,919
 5. 1,999
 6. 2,079
 7. 2,159
 8. 2,239
 9. 2,319
14
7,619

 1. 8,000
 2. 8,381
 3. 8,762
 4. 9,143
 5. 9,524
 6. 9,905
 7. 10,286
 8. 10,667
 9. 11,048
24
14,936

 1. 15,683
 2. 16,430
 3. 17,177
 4. 17,924
 5. 18,671
 6. 19,418
 7. 20,164
 8. 20,911
 9. 21,658
5
2,110

 1. 2,216
 2. 2,322
 3. 2,427
 4. 2,533
 5. 2,638
 6. 2,744
 7. 2,849
 8. 2,955
 9. 3,060
15
8,305

 1. 8,720
 2. 9,135
 3. 9,550
 4. 9,966
 5. 10,381
 6. 10,796
 7. 11,211
 8. 11,627
 9. 12,042
25
15,718

 1. 16,504
 2. 17,290
 3. 18,076
 4. 18,862
 5. 19,647
 6. 20,433
 7. 21,219
 8. 22,005
 9. 22,791
6
2,648

 1. 2,781
 2. 2,913
 3. 3,046
 4. 3,178
 5. 3,310
 6. 3,443
 7. 3,575
 8. 3,708
 9. 3,840
16
9,002

 1. 9,452
 2. 9,902
 3. 10,352
 4. 10,802
 5. 11,252
 6. 11,702
 7. 12,152
 8. 12,602
 9. 13,052
26
16,507

 1. 17,333
 2. 18,158
 3. 18,983
 4. 19,809
 5. 20,634
 6. 21,459
 7. 22,285
 8. 23,110
 9. 23,936
7
3,209

 1. 3,369
 2. 3,530
 3. 3,690
 4. 3,851
 5. 4,011
 6. 4,172
 7. 4,332
 8. 4,493
 9. 4,653
17
9,709

 1. 10,195
 2. 10,680
 3. 11,166
 4. 11,651
 5. 12,137
 6. 12,622
 7. 13,108
 8. 13,593
 9. 14,079
27
17,304

 1. 18,169
 2. 19,035
 3. 19,900
 4. 20,765
 5. 21,630
 6. 22,496
 7. 23,361
 8. 24,226
 9. 25,091
8
3,790

 1. 3,980
 2. 4,169
 3. 4,359
 4. 4,548
 5. 4,738
 6. 4,927
 7. 5,117
 8. 5,306
 9. 5,496
18
10,428

 1. 10,949
 2. 11,471
 3. 11,992
 4. 12,513
 5. 13,035
 6. 13,556
 7. 14,078
 8. 14,599
 9. 15,121
28
18,108

 1. 19,014
 2. 19,919
 3. 20,825
 4. 21,730
 5. 22,636
 6. 23,541
 7. 24,447
 8. 25,352
 9. 26,258
9
4,390

 1. 4,609
 2. 4,829
 3. 5,048
 4. 5,268
 5. 5,487
 6. 5,707
 7. 5,926
 8. 6,146
 9. 6,366
19
11,156

 1. 11,714
 2. 12,272
 3. 12,830
 4. 13,388
 5. 13,945
 6. 14,503
 7. 15,061
 8. 15,619
 9. 16,177
29
18,920

 1. 19,866
 2. 20,812
 3. 21,758
 4. 22,704
 5. 23,650
 6. 24,596
 7. 25,542
 8. 26,488
 9. 27,434
10
5,006

 1. 5,257
 2. 5,507
 3. 5,758
 4. 6,008
 5. 6,258
 6. 6,509
 7. 6,759
 8. 7,009
 9. 7,260
20
11,894

 1. 12,489
 2. 13,084
 3. 13,679
 4. 14,273
 5. 14,868
 6. 15,463
 7. 16,058
 8. 16,652
 9. 17,247
30
19,739

 1. 20,726
 2. 21,713
 3. 22,699
 4. 23,686
 5. 24,673
 6. 25,660
 7. 26,647
 8. 27,634
 9. 28,621

Chỉ số HP của rồng hiếm, rồng đặc biệt trong game Dragon City

Chỉ số HP của rồng hiếm, rồng đặc biệt trong game Dragon City

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
Level Máu Level Máu Level Máu
1
251

 1. 263
 2. 276
 3. 288
 4. 301
 5. 313
 6. 326
 7. 338
 8. 351
 9. 363
11
4,837

 1. 5,079
 2. 5,321
 3. 5,563
 4. 5,805
 5. 6,047
 6. 6,289
 7. 6,531
 8. 6,773
 9. 7,014
21
10,844

 1. 11,386
 2. 11,928
 3. 12,470
 4. 13,012
 5. 13,555
 6. 14,097
 7. 14,639
 8. 15,181
 9. 15,723
2
583

 1. 612
 2. 641
 3. 670
 4. 699
 5. 728
 6. 758
 7. 787
 8. 816
 9. 845
12
5,392

 1. 5,662
 2. 5,931
 3. 6,201
 4. 6,471
 5. 6,740
 6. 7,010
 7. 7,280
 8. 7,549
 9. 7,819
22
11,492

 1. 12,067
 2. 12,642
 3. 13,216
 4. 13,791
 5. 14,365
 6. 14,940
 7. 15,515
 8. 16,089
 9. 16,664
3
961

 1. 1,009
 2. 1,057
 3. 1,105
 4. 1,153
 5. 1,201
 6. 1,249
 7. 1,298
 8. 1,346
 9. 1,394
13
5,959

 1. 6,256
 2. 6,554
 3. 6,852
 4. 7,150
 5. 7,448
 6. 7,746
 7. 8,044
 8. 8,342
 9. 8,640
23
12,148

 1. 12,756
 2. 13,363
 3. 13,971
 4. 14,578
 5. 15,186
 6. 15,793
 7. 16,400
 8. 17,008
 9. 17,615
4
1,373

 1. 1,441
 2. 1,510
 3. 1,579
 4. 1,647
 5. 1,716
 6. 1,785
 7. 1,853
 8. 1,922
 9. 1,991
14
6,536

 1. 6,863
 2. 7,190
 3. 7,516
 4. 7,843
 5. 8,170
 6. 8,497
 7. 8,824
 8. 9,151
 9. 9,477
24
12,812

 1. 13,452
 2. 14,093
 3. 14,733
 4. 15,374
 5. 16,015
 6. 16,655
 7. 17,296
 8. 17,936
 9. 18,577
5
1,811

 1. 1,902
 2. 1,993
 3. 2,083
 4. 2,174
 5. 2,264
 6. 2,355
 7. 2,446
 8. 2,536
 9. 2,627
15
7,124

 1. 7,480
 2. 7,836
 3. 8,192
 4. 8,549
 5. 8,905
 6. 9,261
 7. 9,617
 8. 9,973
 9. 10,330
25
13,482

 1. 14,156
 2. 14,830
 3. 15,504
 4. 16,178
 5. 16,852
 6. 17,527
 7. 18,201
 8. 18,875
 9. 19,549
6
2,273

 1. 2,386
 2. 2,500
 3. 2,614
 4. 2,727
 5. 2,841
 6. 2,955
 7. 3,068
 8. 3,182
 9. 3,296
16
7,722

 1. 8,108
 2. 8,494
 3. 8,880
 4. 9,266
 5. 9,652
 6. 10,038
 7. 10,424
 8. 10,810
 9. 11,196
26
14,159

 1. 14,867
 2. 15,575
 3. 16,283
 4. 16,991
 5. 17,699
 6. 18,407
 7. 19,115
 8. 19,822
 9. 20,530
7
2,754

 1. 2,891
 2. 3,029
 3. 3,167
 4. 3,304
 5. 3,442
 6. 3,580
 7. 3,717
 8. 3,855
 9. 3,993
17
8,329

 1. 8,745
 2. 9,162
 3. 9,578
 4. 9,994
 5. 10,411
 6. 10,827
 7. 11,244
 8. 11,660
 9. 12,077
27
14,842

 1. 15,584
 2. 16,327
 3. 17,069
 4. 17,811
 5. 18,553
 6. 19,295
 7. 20,037
 8. 20,779
 9. 21,521
8
3,252

 1. 3,415
 2. 3,577
 3. 3,740
 4. 3,902
 5. 4,065
 6. 4,228
 7. 4,390
 8. 4,553
 9. 4,716
18
8,945

 1. 9,392
 2. 9,839
 3. 10,287
 4. 10,734
 5. 11,181
 6. 11,628
 7. 12,076
 8. 12,523
 9. 12,970
28
15,532

 1. 16,309
 2. 17,085
 3. 17,862
 4. 18,639
 5. 19,415
 6. 20,192
 7. 20,969
 8. 21,745
 9. 22,522
9
3,766

 1. 3,955
 2. 4,143
 3. 4,331
 4. 4,520
 5. 4,708
 6. 4,896
 7. 5,085
 8. 5,273
 9. 5,461
19
9,570

 1. 10,048
 2. 10,527
 3. 11,005
 4. 11,484
 5. 11,962
 6. 12,441
 7. 12,919
 8. 13,398
 9. 13,876
29
16,228

 1. 17,040
 2. 17,851
 3. 18,662
 4. 19,474
 5. 20,285
 6. 21,097
 7. 21,908
 8. 22,720
 9. 23,531
10
4,295

 1. 4,510
 2. 4,725
 3. 4,940
 4. 5,154
 5. 5,369
 6. 5,584
 7. 5,799
 8. 6,013
 9. 6,228
20
10,203

 1. 10,713
 2. 11,223
 3. 11,733
 4. 12,243
 5. 12,753
 6. 13,263
 7. 13,774
 8. 14,284
 9. 14,794
30
16,930

 1. 17,777
 2. 18,623
 3. 19,470
 4. 20,316
 5. 21,163
 6. 22,009
 7. 22,856
 8. 23,702
 9. 24,549

Chỉ số HP của rồng lai thường trong game Dragon City

Chỉ số HP của rồng lai thường game Dragon City

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
Level Máu Level Máu Level Máu
1
211

 1. 221
 2. 232
 3. 242
 4. 253
 5. 263
 6. 274
 7. 284
 8. 295
 9. 305
11
4,036

 1. 4,238
 2. 4,440
 3. 4,642
 4. 4,843
 5. 5,045
 6. 5,247
 7. 5,449
 8. 5,651
 9. 5,853
21
9,045

 1. 9,498
 2. 9,950
 3. 10,402
 4. 10,855
 5. 11,307
 6. 11,759
 7. 12,211
 8. 12,664
 9. 13,116
2
488

 1. 512
 2. 536
 3. 561
 4. 585
 5. 610
 6. 634
 7. 658
 8. 683
 9. 707
12
4,499

 1. 4,724
 2. 4,949
 3. 5,174
 4. 5,399
 5. 5,624
 6. 5,849
 7. 6,073
 8. 6,298
 9. 6,523
22
9,586

 1. 10,066
 2. 10,545
 3. 11,024
 4. 11,504
 5. 11,983
 6. 12,462
 7. 12,942
 8. 13,421
 9. 13,900
3
803

 1. 843
 2. 883
 3. 924
 4. 964
 5. 1,004
 6. 1,044
 7. 1,084
 8. 1,125
 9. 1,165
13
4,971

 1. 5,220
 2. 5,468
 3. 5,717
 4. 5,965
 5. 6,214
 6. 6,463
 7. 6,711
 8. 6,960
 9. 7,208
23
10,134

 1. 10,640
 2. 11,147
 3. 11,654
 4. 12,160
 5. 12,667
 6. 13,174
 7. 13,681
 8. 14,187
 9. 14,694
4
1,147

 1. 1,204
 2. 1,261
 3. 1,319
 4. 1,376
 5. 1,433
 6. 1,491
 7. 1,548
 8. 1,605
 9. 1,663
14
5,453

 1. 5,725
 2. 5,998
 3. 6,271
 4. 6,543
 5. 6,816
 6. 7,089
 7. 7,361
 8. 7,634
 9. 7,907
24
10,687

 1. 11,221
 2. 11,755
 3. 12,290
 4. 12,824
 5. 13,359
 6. 13,893
 7. 14,427
 8. 14,962
 9. 15,496
5
1,512

 1. 1,588
 2. 1,664
 3. 1,739
 4. 1,815
 5. 1,891
 6. 1,966
 7. 2,042
 8. 2,117
 9. 2,193
15
5,943

 1. 6,240
 2. 6,537
 3. 6,835
 4. 7,132
 5. 7,429
 6. 7,726
 7. 8,023
 8. 8,320
 9. 8,618
25
11,246

 1. 11,808
 2. 12,370
 3. 12,933
 4. 13,495
 5. 14,057
 6. 14,620
 7. 15,182
 8. 15,744
 9. 16,307
6
1,897

 1. 1,992
 2. 2,087
 3. 2,182
 4. 2,276
 5. 2,371
 6. 2,466
 7. 2,561
 8. 2,656
 9. 2,751
16
6,442

 1. 6,764
 2. 7,086
 3. 7,408
 4. 7,730
 5. 8,052
 6. 8,374
 7. 8,696
 8. 9,018
 9. 9,340
26
11,810

 1. 12,401
 2. 12,991
 3. 13,582
 4. 14,173
 5. 14,763
 6. 15,354
 7. 15,944
 8. 16,535
 9. 17,125
7
2,298

 1. 2,413
 2. 2,528
 3. 2,643
 4. 2,758
 5. 2,873
 6. 2,988
 7. 3,103
 8. 3,218
 9. 3,332
17
6,948

 1. 7,295
 2. 7,643
 3. 7,990
 4. 8,338
 5. 8,685
 6. 9,032
 7. 9,380
 8. 9,727
 9. 10,075
27
12,380

 1. 12,999
 2. 13,618
 3. 14,238
 4. 14,857
 5. 15,476
 6. 16,095
 7. 16,714
 8. 17,333
 9. 17,952
8
2,714

 1. 2,850
 2. 2,985
 3. 3,121
 4. 3,257
 5. 3,392
 6. 3,528
 7. 3,664
 8. 3,800
 9. 3,935
18
7,462

 1. 7,835
 2. 8,208
 3. 8,581
 4. 8,954
 5. 9,327
 6. 9,700
 7. 10,074
 8. 10,447
 9. 10,820
28
12,956

 1. 13,604
 2. 14,251
 3. 14,899
 4. 15,547
 5. 16,195
 6. 16,843
 7. 17,490
 8. 18,138
 9. 18,786
9
3,143

 1. 3,300
 2. 3,457
 3. 3,614
 4. 3,771
 5. 3,929
 6. 4,086
 7. 4,243
 8. 4,400
 9. 4,557
19
7,983

 1. 8,382
 2. 8,781
 3. 9,180
 4. 9,579
 5. 9,979
 6. 10,378
 7. 10,777
 8. 11,176
 9. 11,575
29
13,536

 1. 14,213
 2. 14,890
 3. 15,567
 4. 16,244
 5. 16,920
 6. 17,597
 7. 18,274
 8. 18,951
 9. 19,628
10
3,584

 1. 3,763
 2. 3,942
 3. 4,121
 4. 4,301
 5. 4,480
 6. 4,659
 7. 4,838
 8. 5,018
 9. 5,197
20
8,511

 1. 8,936
 2. 9,362
 3. 9,787
 4. 10,213
 5. 10,639
 6. 11,064
 7. 11,490
 8. 11,915
 9. 12,341
30
14,122

 1. 14,828
 2. 15,534
 3. 16,240
 4. 16,946
 5. 17,652
 6. 18,358
 7. 19,065
 8. 19,771
 9. 20,477

Chỉ số HP của rồng cơ bản trong game Dragon City

Chỉ số HP Rồng Cơ Bản game Dragon City

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
Level Máu Level Máu Level Máu
1
171

 1. 179
 2. 188
 3. 196
 4. 205
 5. 213
 6. 222
 7. 230
 8. 239
 9. 247
11
3,235

 1. 3,397
 2. 3,558
 3. 3,720
 4. 3,882
 5. 4,044
 6. 4,205
 7. 4,367
 8. 4,529
 9. 4,691
21
7,247

 1. 7,610
 2. 7,972
 3. 8,334
 4. 8,697
 5. 9,059
 6. 9,421
 7. 9,784
 8. 10,146
 9. 10,509
2
392

 1. 412
 2. 432
 3. 451
 4. 471
 5. 491
 6. 510
 7. 530
 8. 550
 9. 569
12
3,605

 1. 3,786
 2. 3,966
 3. 4,146
 4. 4,327
 5. 4,507
 6. 4,687
 7. 4,867
 8. 5,048
 9. 5,228
22
7,681

 1. 8,065
 2. 8,449
 3. 8,833
 4. 9,217
 5. 9,601
 6. 9,985
 7. 10,369
 8. 10,753
 9. 11,137
3
645

 1. 677
 2. 710
 3. 742
 4. 774
 5. 807
 6. 839
 7. 871
 8. 903
 9. 936
13
3,984

 1. 4,183
 2. 4,382
 3. 4,581
 4. 4,781
 5. 4,980
 6. 5,179
 7. 5,378
 8. 5,577
 9. 5,777
23
8,119

 1. 8,525
 2. 8,931
 3. 9,337
 4. 9,743
 5. 10,149
 6. 10,555
 7. 10,961
 8. 11,367
 9. 11,773
4
920

 1. 966
 2. 1,012
 3. 1,058
 4. 1,104
 5. 1,150
 6. 1,196
 7. 1,243
 8. 1,289
 9. 1,335
14
4,369

 1. 4,588
 2. 4,806
 3. 5,025
 4. 5,243
 5. 5,462
 6. 5,680
 7. 5,899
 8. 6,117
 9. 6,336
24
8,562

 1. 8,990
 2. 9,418
 3. 9,846
 4. 10,274
 5. 10,703
 6. 11,131
 7. 11,559
 8. 11,987
 9. 12,415
5
1,213

 1. 1,274
 2. 1,335
 3. 1,395
 4. 1,456
 5. 1,517
 6. 1,577
 7. 1,638
 8. 1,699
 9. 1,759
15
4,762

 1. 5,000
 2. 5,238
 3. 5,477
 4. 5,715
 5. 5,953
 6. 6,191
 7. 6,429
 8. 6,667
 9. 6,905
25
9,010

 1. 9,460
 2. 9,911
 3. 10,361
 4. 10,812
 5. 11,262
 6. 11,713
 7. 12,163
 8. 12,614
 9. 13,064
6
1,521

 1. 1,597
 2. 1,674
 3. 1,750
 4. 1,826
 5. 1,902
 6. 1,978
 7. 2,054
 8. 2,130
 9. 2,206
16
5,162

 1. 5,420
 2. 5,678
 3. 5,936
 4. 6,194
 5. 6,452
 6. 6,710
 7. 6,968
 8. 7,226
 9. 7,484
26
9,462

 1. 9,935
 2. 10,408
 3. 10,881
 4. 11,354
 5. 11,828
 6. 12,301
 7. 12,774
 8. 13,247
 9. 13,720
7
1,843

 1. 1,935
 2. 2,027
 3. 2,119
 4. 2,211
 5. 2,303
 6. 2,396
 7. 2,488
 8. 2,580
 9. 2,672
17
5,567

 1. 5,845
 2. 6,124
 3. 6,402
 4. 6,681
 5. 6,959
 6. 7,237
 7. 7,516
 8. 7,794
 9. 8,073
27
9,919

 1. 10,414
 2. 10,910
 3. 11,406
 4. 11,902
 5. 12,398
 6. 12,894
 7. 13,390
 8. 13,886
 9. 14,382
8
2,176

 1. 2,284
 2. 2,393
 3. 2,502
 4. 2,611
 5. 2,720
 6. 2,828
 7. 2,937
 8. 3,046
 9. 3,155
18
5,979

 1. 6,278
 2. 6,577
 3. 6,876
 4. 7,175
 5. 7,474
 6. 7,772
 7. 8,071
 8. 8,370
 9. 8,669
28
10,379

 1. 10,898
 2. 11,417
 3. 11,936
 4. 12,455
 5. 12,974
 6. 13,493
 7. 14,012
 8. 14,531
 9. 15,050
9
2,519

 1. 2,645
 2. 2,771
 3. 2,897
 4. 3,023
 5. 3,149
 6. 3,275
 7. 3,401
 8. 3,527
 9. 3,653
19
6,396

 1. 6,716
 2. 7,036
 3. 7,356
 4. 7,675
 5. 7,995
 6. 8,315
 7. 8,635
 8. 8,955
 9. 9,275
29
10,844

 1. 11,387
 2. 11,929
 3. 12,471
 4. 13,013
 5. 13,556
 6. 14,098
 7. 14,640
 8. 15,182
 9. 15,725
10
2,873

 1. 3,016
 2. 3,160
 3. 3,303
 4. 3,447
 5. 3,591
 6. 3,734
 7. 3,878
 8. 4,022
 9. 4,165
20
6,819

 1. 7,160
 2. 7,501
 3. 7,842
 4. 8,183
 5. 8,524
 6. 8,865
 7. 9,206
 8. 9,547
 9. 9,888
30
11,313

 1. 11,879
 2. 12,445
 3. 13,010
 4. 13,576
 5. 14,142
 6. 14,708
 7. 15,273
 8. 15,839
 9. 16,405

Công thức lai một số con rồng mới trong game Dragon City

Dưới đây là một số công thức lai mấy con rồng mới trong game Dragon City mọi người tham khảo nhé ( tất nhiên tỷ lệ thành công không phải là 100% nhé vì còn phụ thuộc vào may mắn nữa). Nguồn: Hội những người chới Dragon City trên Facebook.Angry = Pure Ice (23) & Tropical (20)
Angry = Pure Ice (20) & Gummy (20)
Angry = Pure Terra (20) & Dark Fire (20)
Angry = Crystal (20) & Butterfly (20)


Bat = Wind (15) & Crystal (15)
Bat = Pure Flame (20) & Hedgehog (20)


Carnival = Metal & Flame
Carnival = Pure Electric & Firebird


Deep Forest = Terra (20) & Firebird (21)
Deep Forest = Pure Ice (24) & Tropical (20)


Diamond = Pure Flame (22) & Tropical (20)


Emerald = Nature (20) & Metal (20)
Emerald = Firebird (15) & Metal (15)
Emerald = Crystal & Mirror
Emerald = Nature (20) & Metal (20)
Emerald = Gummy (20) & Armadillo (15)


Great White = Terra (10) & Ice (10)
Great White = Terra (10) & Ice (10)
Great White = Terra (10) & Ice (10)


Lava = Pure Flame (20) & Hedgehog (20)
Lava = Terra & Legendary
Lava = Dark (20) & Flaming Rock (20)


Music = Pure Terra & Firebird
Music = Flame (21) & Electric (20)
Music = Pure Terra (15) & Butterfly (10)

Music = Pure Terra )25) & Firebird (26)

Paradise = Nature (10) & Flame (15)
Paradise = Blizzard (10) & Nature (10)
Paradise = Nature (10) & Flame (10)
Paradise = Firebird & Pure Terra
Paradise = Flaming Rock (21) & Nature (20)
Paradise = Mirror & Legendary
Paradise = Flame & Nature
Paradise = CF 10 + Gummy 10


Plankton = Terra & Sea
Plankton = Pure Flame (20) & Hedgehog (20)
Plankton = Neon & Cactus
Plankton = Wind (15) & Petroleum (15)
Plankton = Pure Flame (20) & Hedgehog (20)


Ruby = Metal (20) & Flame (21)
Ruby = Metal (15) & Flame (15)
Ruby = Flame (21) & Metal (20)


Seahorse = Dandelion (10) & Waterfall (10)
Seahorse = Sea (10) & Nature (10)

SeaHorse = Poo 10 + Gummy 10

Sky = Terra (10) & Electric (10)
Sky = Terra (10) & Electric (10)
Sky = Mirror & Crystal
Sky = Star (10) & Snowflake (10)
Sky = Lantern Fish (10) & Tropical (10)


Lưu ý: Số trong ngoặc đơn là level của rồng nhé.
Ví du: Con Sky có thể được tạo ra bằng cách lai con Terra level 10 và con Electric level 10

Cách lai các loại rồng trong game Dragon City

Các loại trừng rồng trong game dragoncity

Các loại trừng rồng trong game dragoncity

Bài viết này hướng dẫn chi tiết, tổng hợp các cách lai tạo rồng (game dragon city) dành cho các fan của game này. Trên mạng internet, giữa một rừng thông tin, bạn vào google gõ những từ khóa liên quan đến cách lai rồng trong game Dragon City, có tới nửa triệu kết quả. Bài viết đầy đủ nhất được tổng hợp từ nhiều nguồn và dựa trên kinh nghiệm của người chơi. Tiếp tục đọc

Tổng hợp hướng dẫn về Event Dungeon Island trong game Dragon City

Event Dungeon Island gồm 4 nhiệm vụ. Tổng hợp theo Hoi Nhung Nguoi Choi Dragon City trên Facebook

Tổng hợp hướng dẫn về Event Dungeon Island


Cách làm event Dungeon Island trên máy tính

*Phần thưởng:
Quest 1: Dungeon Base (thấy bảo đây là 1 hòn đảo k có tác dụng gì, chỉ để nâng cấp lên đảo ở Quest 2 )
Quest 2: Dungeon Habitat
Quest 3: Cerberus Dragon
Quest 4: Demon Dragon

*Các vật phẩm cần thu thập:

-Quest 1:
+Vàng
+Chìa khóa: Nhặt trên map
+Đầu lâu: Gửi quà cho mọi người, họ accept sẽ có

-Quest 2:

+Quả
+Khiên: Nhận được khi combat world
+Cái sừng: Nhận được từ lai rồng

-Quest 3:
+Quả
+Sừng
+Vương miện: Hoàn thành 7 trận trong combat world sẽ nhận đc

-Quest 4:
+Quả
+Sừng
+Đuốc: Mời bạn bè mới

Hướng dẫn cách Training Skill trong Game Dragon City

Hướng dẫn cách Training Skill (được tổng hợp trên Facebook).


– Mỗi con rồng đều có 4 Skill cơ bản, 2 Skill đầu sẽ có ở Lv4, Skill 3 sẽ có ở Lv8, Skill 4 sẽ có ở Lv15.

– Rồng lên Lv15 có thể luyện từ 3-4 Skill qua Training Center.

– Có tất cả 9 loại Physical Skill, các Element Skill khác đều có 5 loại mỗi thuộc tính.

– 3 loại Pure Skill: Hypnosis (Pure), Pure Energy (Pure Flame), Pure Light (Pure Metal).

– Skill có răng cưa bao quanh mạnh hơn các Skill không có, mỗi Element đều có 2 Skill có răng cưa, riêng Physical thì có 3 Skill có răng cưa.


Hướng dẫn cách Training Skill trong Game Dragon City, dragon city, cách training skill, game dragon city

Khi chọn rồng để luyện Skill, nó sẽ hiện các Skill có thể luyện, khi chọn 1 Skill nó sẽ hiện ra 4 Skill Basic để thay thế. Khi rà chuột lên Skill Basic nó sẽ hiện % so sánh sức mạnh của Skill đang học với Skill Basic đó, do Damage có thể tăng giảm Random cho nên dùng 1 Skill có thể hiện % khác nhau mỗi lần rà chuột.

Chọn vị trí thay thế không ảnh hưởng đến sức mạnh của Skill, nên chọn thay vào ô thứ 2, 3, 4 để tránh bị Click nhầm vào thông báo ở góc trái khi đang Combat. Nhiều người lầm tưởng thay vào ô 1 sẽ mạnh hơn vì thấy % hiện ra ở ô này là cao nhất, hoặc rà đi rà lại cho đến khi % tăng cao nhất rồi mới Click, đây là nhầm lẫn tai hại. Mỗi Skill đều có Damage xác định của nó, luyện thay vào vị trí nào, hoặc % thể hiện bao nhiêu cũng không làm Skill đó mạnh hơn hay yếu đi.

Mỗi con rồng đều nên luyện ít nhất 2 loại Element Skill khác nhau.

Để biết Skill nào mạnh nhất, ghi nhớ tên những Skill sau: ☼ Deus Sword (Physical), ☼ Sand Storm (Terra), ☼ Magma Storm (Flame), ☼ Whirlpool (Sea), ☼ Bee Hive (Nature), ☼ Tesla Ray (Electric), ☼ Cryogenic Freeze (Ice), ☼ Ninja Stars (Metal), ☼ Black Hole (Dark), ☼ Legend Spell (Legend), ☼ Hypnosis (Pure), ☼ Pure Energy (Pure Flame), ☼ Pure Light (Pure Metal). Chúng là những Skill mạnh nhất của các hệ và mạnh tương đương nhau (Skill Pure sẽ mạnh hơn các Skill khác), vì mỗi hệ chỉ có 2 loại Skill có răng cưa, cho nên nếu thấy một Skill khác cũng có răng cưa thì tức là Skill đó chỉ mạnh nhì mà thôi.

Ví dụ: Training Gummy Lv15

Basic Skill:

1- Stunning Hit

2- Laser Beam

3- Poison Ivy

4- Electric Shock

Training Skill:

1- Judo Kick

2- ☼ Electro Ball

3- ☼ Rottening Spell

4- ☼ Tesla Ray

Ở đây có thể thấy Judo Kick không có răng cưa, chứng tỏ Skill này không mạnh (tuy nhiên vẫn mạnh hơn Stunning Hit).

☼ Rottening Spell là Skill có răng cưa, nhưng hệ Nature thì Skill ☼ Bee Hive mới là mạnh nhất, tức ☼ Rottening Spell chỉ mạnh nhì thôi.

☼ Electro Ball và ☼ Tesla Ray đều là Skill Electric, trong đó ☼ Tesla Ray là mạnh nhất suy ra ☼ Electro Ball mạnh nhì.

Từ đó suy ra luôn ☼ Electro Ball và ☼ Rottening Spell mạnh tương đương nhau.

Lý do vì sao có hiện tượng % nhảy Random có khi âm có khi dương: Vì Damage mỗi Skill có thể biến đổi Random khoảng 30%, và khi so sánh nó không so một giá trị cố định mà sẽ so Random của Skill Basic với Random của Skill Training. Vậy ví dụ nếu Skill Basic có Damage từ 1000 (Min) – 1300 (Max), và Skill Training có Damage từ 1100 (Min) – 1430 (Max). Vậy khi so nó có thể tính Damage của Skill Basic là 1289 (vì có thể dao động ngẫu nhiên từ 1000 – 1300) trong khi Skill Training là 1132 (vì có thể dao động ngẫu nhiên từ 1100 – 1430), thì kết quả sẽ ra -14%. Nhưng nếu nó tính Damage của Skill Basic là 1100 và Skill Train là 1400 thì kết quả sẽ là 27%.

Như vậy, Damage thể hiện có thể tăng giảm Random, nhưng nó có mức Min-Max của riêng nó. Theo ví dụ trên thì so tổng quan Skill Training vẫn mạnh hơn Skill Basic, nhưng thỉnh thoảng nó cũng có thể đánh Random ra Damage yếu hơn.