Giới thiệu về rồng huyền thoại Legendary Dragon trong game Dragon City

Trong trò chơi Dragon City, có rất nhiều các loại rồng. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số đó –  Legendary Dragon : Legendary Dragon.


Làm thế nào để có được giống rồng huyền thoại Legendary Dragon trong Dragon City trên Facebook? Bạn có thể nhận được rồng huyền thoại Legendry Dragon qua chăn nuôi kết hợp giữa 2 con rồng lai hiếm, và một trong những ví dụ thành công là do chăn nuôi giữa Cool Fire Dragon và Soccer Dragon trong game Dragon City trên Facebook.

Giới thiệu về rồng huyền thoại Legendary Dragon trong game Dragon City, legendary dragon, rong huyen thoai, cac loai rong dragon city, cach tao rong huyen thoai., cach tao legendary dragon
Chăn nuôi giữa Cool Fire Dragon và Soccer Dragon sẽ mất 12 giờ để hoàn thành, và bạn cần 2 ngày để ấp trứng Legendary Dragon. Tổng thời gian để nhận được Legendary Dragon trong Dragon City thông qua Cool Fire Dragon và Soccer Dragon kết hợp bạn sẽ chi phí 2 ngày 12 giờ.
Đây là mô tả chính thức cho Rồng huyền thoại Legendary Dragon .
“Rồng này huyền thoại đến nỗi không có lời nào có thể giới thiệu về nó.  Hãy nhận biết mặc dù: Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa sau khi gặp phải sinh vật tạo ra từ huyền thoại này”
Legendary Dragon này có 4 skill tấn công đó là Head butt, Legendary wind, Rainbow attack và Paralyzing spell. Những điểm yếu cho Legendary Dragon là các con rồng huyền thoại khac .Legendary Dragon chỉ có thể sống trong môi trường sống Legend.
Bên cạnh Legendary Dragon, bạn có thể tham khảo các Dragon City Toàn bộ Rồng Hướng dẫn chăn nuôi làm thế nào để nuôi tất cả các loại rồng trong Dragon City.
Nếu bạn có bất kỳ thông tin liên quan đến Legendary Dragon trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có đảm bảo rằng sự kết hợp giữa Soccer Dragon & Cool Fire Dragon sẽ cung level cho bạn Legendary Dragon, như con rồng khác có thể được sản xuất từ kết quả chăn nuôi trên. Ngoài ra, bạn có thể nhận được Legendary Dragon thông qua sự kết hợp chăn nuôi khác.
Cách khác để có được Legendary Dragon (thông qua 2 lai con rồng hiếm):
 • Legendary Dragon = Pirate Dragon + Pirate Dragon
 • Legendary Dragon = Soccer Dragon + Gummy Dragon
 • Legendary Dragon = Armadillo Fire Dragon + Cool Fire Dragon
 • Legendary Dragon = Soccer Rồng + Cool Fire Dragon
 • Legendary Dragon = Gummy Dragon + Cool Fire Dragon
Không có đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được huyền thoại Dragon qua sự kết hợp lai tạo ở trên như bạn có thể có được con rồng khác như kết quả.
Đây là hình ảnh level 1, level 2 và level 3 của Legendary Dragon trong trò chơi Dragon City.
Giới thiệu về rồng huyền thoại Legendary Dragon trong game Dragon City, legendary dragon, rong huyen thoai, cac loai rong dragon city, cach tao rong huyen thoai., cach tao legendary dragon
Level 1 Legendary Dragon tạo ra 60 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon level 1  với 5 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành Legendary Dragon level 2 .
Level 2 Legendary Dragon tạo ra 100 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon level 2 với 10 l thực phẩm và 4 lần để nâng level nó vào level 3 Legendary Dragon.
Level 3 Legendary Dragon tạo ra 140 vàng mỗi phút . Nuôi level 3 Legendary Dragon với 20 thực phẩm 4 lần để nâng level thành level 4 Legendary Dragon.
Đây là hình ảnh level 4, level 5 và level 6 Legendary Dragon trong trò chơi Dragon City.
Giới thiệu về rồng huyền thoại Legendary Dragon trong game Dragon City, legendary dragon, rong huyen thoai, cac loai rong dragon city, cach tao rong huyen thoai., cach tao legendary dragon
Level 4 Legendary Dragon tạo ra 180 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon level 4  với 40 thực phẩm và 4 lần để nâng level nó vào level 5 Legendary Dragon.
Level 5 Legendary Dragon tạo ra 220 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon  level 5 với 80 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 6 Legendary Dragon.
Level 6 Legendary Dragon tạo ra 260 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon  level 6 với 160 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 7 Legendary Dragon.
Đây là hình ảnh Legendary Dragon từ level 7 trở đi trong Dragon City trò chơi trên Facebook.
Giới thiệu về rồng huyền thoại Legendary Dragon trong game Dragon City, legendary dragon, rong huyen thoai, cac loai rong dragon city, cach tao rong huyen thoai., cach tao legendary dragon
Level 7 Legendary Dragon tạo ra 300 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon  level 7 với 320 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 8 Legendary Dragon.
Level 8 Legendary Dragon tạo ra 340 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon  level 8 với 640 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 9 Legendary Dragon.
Level 9 Legendary Dragon tạo ra 380 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon  level 9 với 1280 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 10 Legendary Dragon.
Mỗi level tăng lên cho Legendary Dragon sẽ tăng 40 vàng mỗi phút .
Level 10 Legendary Dragon tạo ra 420 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 1400 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 11 Legendary Dragon.
Level 11 Legendary Dragon tạo ra 440 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 1500 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 12 Legendary Dragon.
Level 12 Legendary Dragon tạo ra 460 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 1600 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 13 Legendary Dragon.
Level 13 Legendary Dragon tạo ra 480 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 1700 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 14 Legendary Dragon.
Level 14 Legendary Dragon tạo ra 500 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 1800 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level độ 15 Legendary Dragon.
Level 15 Legendary Dragon tạo ra 520 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 1900 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 16 Legendary Dragon.
Level 16 Legendary Dragon tạo ra 540 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với năm 2000 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 17 Legendary Dragon.
Level 17 Legendary Dragon tạo ra 560 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 2100 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level 18 Legendary Dragon.
Level 18 Legendary Dragon tạo ra 580 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 2.200 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level độ 19 Legendary Dragon.
Level 19 Legendary Dragon tạo ra 600 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 2300 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level độ 20 Legendary Dragon.
Level 20 Legendary Dragon tạo ra 620 vàng mỗi phút . Nuôi Legendary Dragon với 2400 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành level độ 21 Legendary Dragon.

Giới thiệu về Petroleum Dragon trong game Dragon City

Trong game Dragon City, có rất nhiều các loại rồng. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Petroleum Dragon.

Làm thế nào để có  Petroleum Dragon trong game Dragon City  trên Facebook? Petroleum Dragon là một con rồng hiếm lai có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp chăn nuôi giữa Mud  Dragon và Zombie Dragon trong  game Dragon City.

Giới thiệu về Petroleum Dragon trong game Dragon City, petroleum dragon, cach tao petroleum dragon, game dragon city, cac loai rong dragon city
Đây là mô tả chính thức cho Petroleum Dragon trong game Dragon City trên Facebook :
“Một con rồng của các thế lực đen tối nhất. Cái nhìn đầu tiên về nó có thể là sự cực kỳ dơ bẩn nhưng thực sự là một nhân vật rất sạch sẽ. Petroleum Dragons như ánh nắng mặt trời và những bãi biển cát và sự lạnh lẽo.”
Petroleum Dragon có 4 skill tấn công đó là Stunning Hit, Flooding , Ghost Cloud và Storm. Những điểm yếu của  Petroleum Dragom : là Fire và Dark. Petroleum Dragon có thể sống trong môi trường bóng tối hoặc môi trường nước.
Bên cạnh Petroleum Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Rồng Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ thông tin liên quan Petroleum Dragon trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Cách khác để có được Petroleum Dragon (ngoài Mud Dragon + Zombie Dragon):
 • Petroleum Dragon = Nenufar Dragon + Neon Dragon (2 giờ chăn nuôi) – đã được chứng minh
 • Petroleum Dragon = Dark Dragon + Mud Dragon (4 giờ chăn nuôi) – đã được chứng minh
 • Petroleum Dragon = Lantern Dragon + Neon Dragon
Dựa trên thông tin phản hồi từ những người chơi khác, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được Petroleum Dragon thông qua sự kết hợp giống như trên mà bạn có thể có được con rồng khác như kết quả.
Đây là hình ảnh  level 1, level 2 và level 3 của Petroleum Dragon như trong game Dragon City.
Giới thiệu về Petroleum Dragon trong game Dragon City, petroleum dragon, cach tao petroleum dragon, game dragon city, cac loai rong dragon city
Level 1 Petroleum Dragon tạo ra 6 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 1  với 5 thực phẩm và 4 lần để nâng level nó lên Petroleum Dragon level 2 .
Level 2 Petroleum Dragon tạo ra 10 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 2  với 10  thực phẩm và 4 lần để nâng level nó lên Petroleum Dragon level 3.
Level 3 Petroleum Dragon tạo ra 14 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 3  với 20 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành Petroleum Dragon level 4.
Đây là hình ảnh level 4, level 5 và level 6 của Petroleum Dragon trong game Dragon City.
Giới thiệu về Petroleum Dragon trong game Dragon City, petroleum dragon, cach tao petroleum dragon, game dragon city, cac loai rong dragon city
Level 4 Petroleum Dragon tạo ra 18 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 4 với 40 thực phẩm và  4 lần để nâng level nó lên Petroleum Dragon level 5.
Level 5 Petroleum Dragon tạo ra 22 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 5  với 80 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành Petroleum Dragon level 6 .
Level 6 Petroleum Dragon tạo ra 26 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 6  với 160 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành Petroleum Dragon level 7 .
Đây là hình ảnh  Petroleum Dragon từ level 7 trở đi trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Petroleum Dragon trong game Dragon City, petroleum dragon, cach tao petroleum dragon, game dragon city, cac loai rong dragon city
Level 7 Petroleum Dragon tạo ra 30 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 7  với 320 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành Petroleum Dragon level 8.

Level 8 Petroleum Dragon tạo ra 34 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 8  với 640 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành Petroleum Dragon level 9.
Level 9 Petroleum Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút . Nuôi Petroleum Dragon level 9  với 1280 thực phẩm và 4 lần để nâng level thành Petroleum Dragon level 10.

Hướng dẫn tổng hợp về Farm và Food trong game Dragon City

Food (thực phẩm) là một trong những nguồn lực quan trọng nhất trong game. Tóm lại, bạn cần Food để nâng cấp Rồng của bạn  để chúng có thể sản xuất nhiều vàng cho bạn theo thời gian. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả các cách có thể có được Food trong Dragon City.


Hướng dẫn tổng hợp về Farm và Food trong game Dragon City, farm và food, dragon city

Dragon City Farm Houses

Cách tốt nhất để tạo ra và tăng Food trong Dragon City là thông qua Farm (nông trại) của bạn, tùy thuộc vào Level Dragon City của bạn, bạn được phép xây dựng bội số của các trang trại thực phẩm cũng như nâng cấp chúng lên một level hơn. Các trang trại thực phẩm được chia thành các lớp như sau:
Farm
Building
Unlock
Level
Gold
Cost
EXP
Gain
Food Farm 1 100 100
Big Food Farm 8 25,000 25,000
Huge Food Farm 18 500k 250k

Phân tích Food tăng trưởng cho Dragon City

Dưới đây là một danh sách của tất cả các thực phẩm mà bạn có thể phát triển trong Dragon City, sử dụng danh sách này để tìm ra các thực phẩm tốt nhất cho bạn để thực hiện trong Dragon City. Nói chung, các trang trại thực phẩm cấp cao hơn sẽ phát triển nhiều thức ăn hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn thời gian theo tỷ lệ chi phí lớn hơn của vàng. Điểm mấu chốt là nếu bạn có vàng để thay thế, bạn nên đi cho các loại thực phẩm cao nhất để có được thực phẩm tăng nhanh nhất theo thời gian.
Food
Name
Farm
Type
Harvest
Time
Gold
Price
Cost
Food
Gain
XP
Earned
Food 
per
Hour
Gold
Cost
per
Food
Dragon Bell Food Farm 30 sec 50 10 25 1200 5
Hot Dragon Chili Food Farm 5 Minutes 250 50 250 600 5
Caterpillar Lily Food Farm 30 Minutes 1000 150 1000 300 6.6
Unicorn Horn Big
Food Farm
2 Hours 5000 400 5000 200 12.5
Ladybird Blossom Big
Food Farm
6 Hours 15000 1000 15000 166 15
Rainbow Flower Big
Food Farm
12 Hours 75000 3000 75000 250 25
Spike Balls Huge
Food Farm
24 Hours 500000 10000 250000 416 50
Flesh Eaters Huge
Food Farm
36 Hours 1 Million 20000 500000 555 50
Star Shines Huge
Food Farm
48 Hours 5 Million 100000 2.5 Million 2083 50

Dragon City Bạn bè Quà tặng miễn phí

Bạn có thể kiếm được Food Dragon City thông qua nhận được quà tặng miễn phí từ bạn bè của bạn trong trò chơi. Tại thời điểm viết bài, bạn có thể món quà 1000 food mỗi ngày.
Nhiệm vụ thưởng
Đối với một số Dragon City Quest, bạn có thể nhận được thực phẩm như phần thưởng quest.
Đăng nhập hàng ngày trong bonus
Bạn có thể nhận được một số food là trong phần thưởng đăng nhập hàng ngày được cung cấp trong Dragon City.
Đá quý Item Shop
Food Dragon City có thể được mua thông qua các cửa hàng ở mục tab kho báu. Tuy nhiên bạn thực sự nên dành Gem Dragon City của bạn để nâng cấp hatchery hoặc mua Ultra breeding tree – cây giống siêu tăng gấp đôi tốc độ mà bạn có thể nuôi con rồng của bạn.

Cách nhận được nhiều Gold (vàng) và lên level nhanh game Dragon City

Dragon City là thú vị để chơi nếu bạn biết tất cả các chiến lược để có được vàng và lên level nhanh hơn trong game. Hướng dẫn này sẽ đưa qua mọi khía cạnh của game sẽ giúp bạn tạo ra vàng nhanh hơn. Bằng cách làm theo tất cả các phương pháp của chúng tôi, bạn cũng sẽ có thể lên cấp nhanh hơn.


Chọn con rồng của bạn
Trước khi bạn bắt đầu tạo con rồng điên và nâng cấp tất cả mọi thứ, công việc đầu tiên là để chọn con rồng hiệu quả nhất trong việc tạo ra doanh thu vàng cho bạn. Con rồng khởi động tốt nhất là Earth Dragon vì thế hệ vàng cao. Bạn có thể kiểm tra tốc độ thế hệ vàng Dragon City bằng cách nhấp vào màn hình con rồng và xem số liệu thống kê của chúng. Chọn tạo ra con rồng vàng tốt nhất và bắt đầu cho chúng ăn thực phẩm. Bạn cũng có thể có được con rồng hơn thông qua Dragon City Breeding.
Cách nhận được nhiều Gold (vàng) và lên level nhanh game Dragon City, game dragon city, huong dan tong hop game dragon city, cach kiem nhieu gold

Lên level cho Dragons của bạn
Một khi bạn đã lựa chọn con rồng mà bạn muốn nâng cấp, nâng cấp như nhiều người càng tốt để tăng thu vàng của bạn. Level chúng tăng lên với tất cả các thực phẩm mà bạn có thể ném vào chúng. Dragons level cao hơn trong Dragon City sẽ cho bạn tốc độ tăng Vàng nhanh hơn. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì Habitats giới hạn số lượng Dragons mà bạn có thể có trong đấy.


Nâng cấp Dragon Habitat
Nâng cấp Habitat Dragon (môi trường sống của rồng) sẽ tăng giới hạn số rồng trong Habitat, cũng như khả năng tối đa của vàng. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì con số lượng rồng cao hơn trong mỗi Habitat sẽ làm tăng tỷ lệ vàng, và công suất tối đa về vàng có thể giúp nhà của bạn có nhiều vàng hơn. Luôn luôn nâng cấp Habitat của bạn bất cứ khi nào level của bạn cho phép bạn làm như vậy. Ngoài ra, đặt nhiều con rồng trong Habitat miễn là Habitat cho phép bạn làm như vậy.

Giành chiến thắng Dragon Fights 
Cách nhận được nhiều Gold (vàng) và lên level nhanh game Dragon City, game dragon city, huong dan tong hop game dragon city, cach kiem nhieu gold
Chiến đấu con rồng của bạn trong Dragon City trong tình huống chiến đấu khác nhau để kiếm được vàng bổ sung. Xây dựng the stadium ngay sau khi bạn có thể và chiến đấu trong Combat world để kiếm được vàng cho Dragon City của bạn.

Phát triển Food hiệu quả để tăng trưởng Rồng nhanh hơn
Luôn luôn bắt đầu hẹn giờ phát triển thức ăn bất cứ khi nào bạn có thể, con rồng của bạn không thể phát triển và lên level nếu không cho chúng ăn thực phẩm. Nhìn chung, các khung thời gian ngắn hơn tăng trưởng thực phẩm sẽ mang lại tỷ lệ tốt hơn theo thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều thời gian chơi, cách tốt nhất là chọn hẹn giờ phù hợp với lịch trình cuộc sống hàng ngày của bạn. Không bao giờ ngừng phát triển thực phẩm Dragon City  để bạn có thể nâng cấp con rồng của bạn càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, xây dựng nhiều farms khi được cho phép bởi level của bạn để tối đa hóa tiềm năng thực phẩm.

Nhận được Free Gifts từ hàng xóm của bạn
Bạn có thể gửi và nhận free gifts (quà tặng miễn phí) với bạn bè của bạn trên Dragon City. Đây là một cách tuyệt vời để đạt được một số vàng bổ sung và thực phẩm thông qua việc gửi và nhận chúng từ bạn bè và hàng xóm của bạn trong trò chơi.

Hoàn thành Goal Quests (nhiệm vụ mục tiêu)
Việc hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trong trò chơi sẽ cấp cho bạn vàng, gem, và EXP tùy thuộc vào nhiệm vụ. Luôn luôn cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ để đạt được những phần thưởng có giá trị. Nhiệm vụ duy nhất mà bạn nên xem xét không hoàn thành là những yêu cầu bạn sử dụng gem để tăng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ.

Hỗ trợ (Assist) Dragon City của bạn bè
Hỗ trợ môi trường sống của bạn của bạn là một cách chậm để đạt được vàng và điểm kinh nghiệm. Bạn sẽ kiếm được 10 vàng và 3 EXP cho mỗi hỗ trợ mà bạn làm trên đất hàng xóm.

Mở rộng và mua đảo
Để cấp và làm cho vàng nhanh hơn, bạn sẽ cần tất cả các đất để làm điều đó. Nếu không có đất, bạn không thể nâng cấp và tạo nhiêu Habitat hơn nữa. Vì vậy, tiết kiệm vàng để mua và mở rộng đảo Rồng của bạn. Lập kế hoạch về con đường dẫn đến tăng trưởng của bạn để mở khóa các mục khác nhau nhanh hơn trong game.

Hướng dẫn cách có nhiều Gem (đá quý) trong game Dragon City

Gem là tiền tệ tiền mặt thực tế của game Dragon City . Hướng dẫn này sẽ đưa ra mọi thứ mà bạn cần phải biết về việc tạo gem miễn phí, và cách tốt nhất để sử dụng gem Thành phố Rồng của bạn.

Hướng dẫn cách có nhiều Gem (đá quý) trong game Dragon City, game dragon city, cach kiem nhieu gem, gem trong dragon city

Làm thế nào để có được gem miễn phí trong Dragon City

Dưới đây sẽ liệt kê ra tất cả các cách mà bạn sẽ có thể kiếm được gem miễn phí trong khi chơi game bình thường. Tận dụng lợi thế trên tất cả các phương pháp để kiếm thêm gem để cải thiện game của bạn
Level Up
Lên level trong Dragon City sẽ được một gem miễn phí  cho mọi cấp độ lên.
Dragon City Goal Quest
Một số quest goals trong Dragon City sẽ cấp cho bạn gem như là phần thưởng. Thông thường bạn sẽ nhận được gem như là phần thưởng cho mục tiêu nuôi con rồng lai trong game.
Thưởng Combat và chiến đấu
Bạn sẽ nhận được phần thưởng gem khi bạn hoàn thành the Stadium and Combat world . Bằng cách chiến đấu theo cách của mình thông qua các đối thủ trong Dragon City và giành chiến thắng, bạn sẽ nhận được gem như là phần thưởng cho sự  chiến thắng.
Thưởng Gem với Book of Dragon
Khi bạn hoàn thành bộ sưu tập rồng khác nhau trong Book of Dragons, bạn sẽ kiếm được số  gem khác nhau dựa trên các loại của bộ sưu tập. Bạn có thể kiếm được đến 5 gem cho các bộ sưu tập hoàn thành bộ sưu tập rồng huyền thoại.
Dragon City thưởng thứ hai
Mỗi thứ Hai trong Dragon City, bạn có cơ hội chiến thắng lên đến 5 gem trong một bức ảnh. Đây là một động lực tốt  cho bạn chơi vào mỗi thứ Hai.
Phần thưởng đăng nhập hàng ngày
Mỗi ngày bạn đăng nhập vào trong game Dragon City bạn có thể kiếm được một số phần thưởng đăng nhập. Phần thưởng sẽ lớn hơn khi bạn đăng nhập trong nhiều ngày liên tiếp. Bạn có thể nhận được gem là một trong những phần thưởng đăng nhập vào cuối đợt đăng nhập hàng ngày.
Sự kiện đặc biệt và các chương trình khuyến mãi
Một lần trong một thời gian, Social Point sẽ cung cấp cho các sự kiện đặc biệt và các chương trình khuyến mãi mà thưởng cho bạn gem trong Dragon City. Tận dụng lợi thế của những sự kiện này để kiếm thêm gem để sử dụng riêng cá nhân bạn.
Bán gem miễn phí – Cung cấp
Bạn có thể kiếm gem thông qua hoàn thành việc cung cấp trong các trò chơi. Lý do tôi không gọi nó là gem miễn phí bởi vì bạn thường phải đăng ký cho một số loại vụ hoặc chương trình để nhận được những viên gem.
Mua gem – Với tiền
Cuối cùng, bạn luôn luôn có thể mua gem Dragon City  thông qua các giao dịch tiền thật. Đây là cách nhanh nhất để có được những viên gem cần thiết nếu bạn đủ giàu để có thể chi tiêu nhiều tiền.
Cách tốt nhất để chi tiêu Gems
Sau khi nhận được gem, bạn cần phải dành gem trên vào những nơi mà sẽ làm ảnh hưởng đến game của bạn. Nói chung, tránh sử dụng gem trên vaod việc tăng tốc độ vì “thời gian” là miễn phí. Trừ khi bạn có tiền nhàn rỗi để ghi, tránh chi tiêu gem của bạn vào việc up tốc độ. Bạn cũng nên tránh tiêu gem trên vào vàng hoặc thực phẩm trong Dragon City bởi vì bạn có thể kiếm được một cách tự nhiên.
Nâng cấp Hatchery
Hatchery có thể tăng số lượng trứng mà bạn có thể nở trong game. Điều này đặc biệt quan trọng sau này trong game khi bạn đang tạo nhiều con rồng hiếm hơn. Vì Dragon City Breeding không đảm bảo 100% cơ hội nhận được con rồng hiếm. Như vậy bạn sẽ có nhiều trứng sẽ được xếp hàng đợi cho nở.
Ultra Breeding Tree
Dragon City siêu giống cây là một đầu tư tốt vì nó có thể làm tăng cơ hội của bạn chăn nuôi con rồng hiếm và huyền thoại hơn. Tuy nhiên, tuyên bố này đã không được kiểm tra kỹ lưỡng khi được nêu ra. Nhưng nó là tốt hơn để được an toàn để dành gem Thành phố Rồng của bạn ở những nơi mà nó thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Có cơ hội cao hơn giống con rồng huyền thoại có thể dẫn bạn đến mục tiêu của bạn nhanh hơn. Ngoài ra, nó là tốt để có nhiều khu vực sinh sản cũng như để bạn có thể tăng gấp đôi cơ hội lúc nhận được Dragons của bạn.

Làm thế nào để có nhiều vàng trong game Dragon City

Bạn muốn có nhiều rồng, nhiều habitat, nhà hoa quả nhưng không có đủ vàng? Hướng dẫn này là dành cho bạn, đây sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để kiếm được vàng trong 2 cách chính trong game Dragon City .
Làm thế nào để có nhiều vàng trong game Dragon City
Cách đầu tiên có lẽ là cách tốt nhất: Thu thập từ môi trường sống.
Nhưng nó không phải là dễ dàng như ta nói: một số con rồng có tỷ lệ thu nhập tốt hơn, nhưng chỉ có thể ở trong môi trường sống với số lượng vàng tối đa thấp hơn. Cách tốt nhất là kết hợp một số con rồng với thu nhập cao, tối đa thấp với con rồng với thu nhập thấp, tối đa cao.
Những con rồng tốt nhất của mỗi yếu tố là:
 • Earth: Earth, Star and Poo Dragon (15)
 • Fire: Laser Dragon (12)
 • Water: Poo Dragon (15) (, Coral Dragon (12))
 • Plant: Tropical, Coral and Gummy Dragon (12)
 • Electric: Star Dragon (15)
 • Ice: Alpine Dragon (10)
 • Metal: Armadillo Dragon (14) (, Battery Dragon (9))
 • Dark: Poo Dragon (15) (, Hedgehog Dragon (13))
 • Legendary: Legendary Dragon (60)
Nuôi con rồng làm cho họ kiếm được nhiều hơn, do đó, có một cái gì đó luôn luôn chạy trong trang trại của bạn nếu bạn là cấp độ 10 +! Điều gì cũng có thể giúp thu nhập của bạn sẽ tăng một lượng. Họ là một đầu tư tốt nếu bạn có một số vàng dự trữ (và một mức độ cao), và sắp đặt thông minh có thể tạo sự khác biệt rất lớn.
Cách thứ hai là bán những con rồng. Con rồng tốt nhất để bán là Jade Dragon (Plant+Metal)  bởi vì nó có một thời gian sinh sản rất thấp và kiếm được 100K vàng.
Nếu bạn đi vào giấc ngủ, bắt đầu giống cái gì khác, giống như Medieval Dragon, cái này được bán với giá 200K. Ngoài ra còn có những cách khác để nhận được vàng: thu từ thị trường, nhận được quà tặng, cho hàng xóm đến thăm bạn …, nhưng chúng không phải là rất hiệu quả.

Giới thiệu về Chameleon Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Chameleon Dragon.

Làm thế nào để có được giống Chameleon Dragon trong game Dragon City trên Facebook?  Chameleon Dragon là một con Dragon hiếm lai có thể được sản xuất thông qua sự kết hợp chăn nuôi giữa Electric Dragon & Earth Dragon trong game Dragon City.

Giới thiệu về Chameleon Dragon trong game Dragon City, chameleo dragon city, game dragon city, cac loai rong trong game dragon city,
Đây là mô tả chính thức cho Chameleon Dragon trong game Dragon City Facebook:
“Một Thạc sĩ ngụy trang – Chameleon Dragon thực sự thay đổi màu sắc, do đó, không hoảng hốt khi nó dường như đã biến mất, chỉ cần chờ đợi một giây và nó sẽ xuất hiện trở lại Thực tế thú vị: con Dragon này nhìn thấy tất cả mọi thứ …!”
Chameleon Dragon có thể sống hoặc trong môi trường trái đất hay môi trường sống điện.
Bên cạnh Chameleon Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ thông tin liên quan Chameleon Dragon  trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có đảm bảo rằng sự kết hợp chăn nuôi giữa Trái Đất Dragon & Điện Dragon sẽ cung cấp cho bạn Chameleon Dragon, như con rồng khác có thể được sản xuất như là một kết quả. Ngoài ra, bạn có thể nhận được Chameleon Dragon qua kết hợp chăn nuôi khác.
Chameleon Dragon: Điểm yếu: Nước đá và kim loại
Đây là hình ảnh  cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của Chameleon Dragon trông giống như trong game Dragon City.
Giới thiệu về Chameleon Dragon trong game Dragon City, chameleo dragon city, game dragon city, cac loai rong trong game dragon city,
Cấp 1 Chameleon Dragon tạo ra 10 vàng mỗi phút như doanh thu. Nuôi cấp 1 Chameleon Dragon với 5 thực phẩm 4 lần để nâng cấp nó vào bậc 2 Chameleon Dragon.
Cấp 2 Chameleon Dragon tạo ra 17 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 2 Chameleon Dragon với 10 loại thực phẩm 4 lần để nâng cấp nó vào cấp 3 Chameleon Dragon.
Cấp 3 Chameleon Dragon tạo ra 24 vàng mỗi phút như doanh thu. Nuôi cấp 3 Chameleon Dragon với 20 ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 4 Chameleon Dragon.
Đây là hình ảnh  cấp 4, cấp 5 và cấp 6 Chameleon Dragon trông giống như trong game Dragon City.
Giới thiệu về Chameleon Dragon trong game Dragon City, chameleo dragon city, game dragon city, cac loai rong trong game dragon city,
Cấp 4 Chameleon Dragon tạo ra 31 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 4 Chameleon Dragon với 40 món ăn 4 lần để nâng cấp nó vào mức 5 Chameleon Dragon.
Cấp 5 Chameleon Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 5 Chameleon Dragon với 80 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 6 Chameleon Dragon.
Cấp 6 Chameleon Dragon tạo ra 45 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 6 Chameleon Dragon với 160 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 7 Chameleon Dragon.
Đây là hình ảnh như thế nào Chameleon Dragon từ cấp 7 trở đi trông giống như trong Dragon City game trên Facebook.
Giới thiệu về Chameleon Dragon trong game Dragon City, chameleo dragon city, game dragon city, cac loai rong trong game dragon city,
Cấp 7 Chameleon Dragon tạo ra 52 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 7 Chameleon Dragon với 320 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 8 Chameleon Dragon.
Cấp 8 Chameleon Dragon tạo ra 59 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 8 Chameleon Dragon với 640 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 9 Chameleon Dragon.
Cấp 9 Chameleon Dragon tạo ra 66 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 9 Chameleon Dragon với 1280 thực phẩm 4 lần để nâng cấp thành cấp 10 Chameleon Dragon.

Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Pure Unicorn Dragon.
Làm thế nào để có được Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City trên Facebook? Bạn có thể nhận giống Pure Unicorn Dragon qua chăn nuôi kết hợp của 2 con Dragon huyền thoại. Ví dụ: Legend Dragon + Crystal Dragon / Crystal Dragon + Mirorr Dragon / Wind Dragon + Mirorr Dragon
Pure Unicorn Dragon có thể chỉ sống trong môi trường sống trong sạch.
Pure Unicorn Dragon có 4 skill tấn công đó là bóng Lava, thôi miên, Brick Break Karate và năng lượng tinh khiết. Bạn cũng có thể nhận được các cuộc tấn công mới cho Pure Unicorn Dragon trong Trung tâm đào tạo Dragon bao gồm Pure Light và Deus kiếm.
Pure Unicorn Dragon có thể sống hoặc trong môi trường sống của trái đất hay môi trường sống điện.
Bên cạnh Pure Unicorn Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ thông tin liên quan đến Pure Unicorn Dragon  trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có đảm bảo rằng sự kết hợp giữa chăn nuôi 2 con Dragon huyền thoại sẽ cung cấp cho bạn Pure Unicorn Dragon, như bạn có thể có được con Dragon khác như một kết quả.
Đây là hình ảnh  cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của Pure Unicorn Dragon trông giống như trong game Dragon City.
Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City, pure unicorn dragon, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 1 Pure Dragon tạo ra 60 vàng mỗi phút như doanh thu. Nuôi cấp 1 Pure Dragon với 5 thực phẩm 4 lần để nâng cấp thành cấp độ 2 Pure Dragon.
Cấp độ 2 Pure Dragon tạo ra 100 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 2 Pure Dragon với 10 loại thực phẩm 4 lần để nâng cấp nó vào cấp 3 Pure Dragon.
Cấp 3 Pure Dragon tạo ra 140 vàng mỗi phút như doanh thu. Nuôi cấp 3 Pure Dragon với 20 ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 4 Pure Dragon.
Đây là hình ảnh cấp 4, cấp 5 và cấp 6 của  Pure Unicorn Dragon trông giống như trong game Dragon City.
Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City, pure unicorn dragon, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 4 Pure Dragon tạo ra 180 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 4 Pure Dragon với 40 món ăn 4 lần để nâng cấp nó vào mức 5 Pure Dragon.
Cấp 5 Pure Dragon tạo ra 220 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 5 Pure Dragon với 80 ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 6 Pure Dragon.
Cấp 6 Pure Dragon tạo ra 260 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 6 Pure Dragon với 160 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 7 Pure Dragon.
Đây là hình ảnh về  Pure Unicorn Dragon từ cấp 7 trở đi trông giống như trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City, pure unicorn dragon, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 7 Pure Dragon tạo ra 300 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 7 Pure Dragon với 320 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 8 Pure Dragon.
Cấp 8 Pure Dragon tạo ra 340 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 8 Pure Dragon với 640 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 9 Pure Dragon.
Cấp 9 Pure Dragon tạo ra 380 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 9 Pure Dragon với 1280 thực phẩm 4 lần để nâng cấp nó vào mức độ Pure 10 Dragon.
Mức độ Pure 10 Dragon tạo ra 420 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 11 Dragon tạo ra 440 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 12 Dragon tạo ra 460 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 13 Dragon tạo ra 480 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 14 Dragon tạo ra 500 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 15 Dragon tạo ra 520 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 16 Dragon tạo ra 540 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 17 Dragon tạo ra 560 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 18 Dragon tạo ra 580 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 19 Dragon tạo ra 600 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 20 Dragon tạo ra 620 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 21 Dragon tạo ra 640 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 22 Dragon tạo ra 660 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 23 Dragon tạo ra 680 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 24 Dragon tạo ra 700 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 25 Dragon tạo ra 720 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.

Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Seashell Dragon.

Làm thế nào để có được giống Seashell Dragon trong game Dragon City trên Facebook?Seashell Dragon là một con rồng lai có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp giữa Metal Dragon & Sea Dragon  trong game Dragon City.

Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Seashell Dragon có thể sống hoặc trong môi trường nước hoặc môi trường sống của kim loại.
Đây là mô tả chính thức cho Seashell Dragon.
“Ai không yêu Seashells – những báu vật của biển. Seashells Dragon cho một ngôi nhà và xem những gì đẹp, bảo vật sáng bóng sẽ đi ra!”
Seashell Dragon có 4 skill tấn công đó là phí cứng, lũ lụt, Hit tuyệt đẹp và Magneto.Khi Dragon Seashell của bạn đạt đến cấp độ 15, bạn cũng có thể nhận được các cuộc tấn công mới cho Dragon Seashell của bạn trong Trung tâm đào tạo Dragon bao gồm Trưởng Butt, Storm, Judo Bóng Đá và Cannon.
Bên cạnh Seashell Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ Seashell Dragon thông tin liên quan trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có sự đảm bảo rằng sự kết hợp giữa Metal Dragon & Sea Dragon sẽ cung cấp cho bạn Seashell Dragon,  con rồng khác có thể được sản xuất từ kết quả của sự lai tạo trên. Ngoài ra, bạn có thể nhận được Seashell Dragon qua kết hợp chăn nuôi khác.
Đây là hình ảnh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của Seashell Dragon trông giống trong game Dragon City.
Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 1 Seashell Dragon tạo ra 8 vàng mỗi phút .
Cấp 2 Seashell Dragon tạo ra 13 vàng mỗi phút .
Cấp 3 Seashell Dragon tạo ra 18 vàng mỗi phút .
Đây là hình ảnh cấp 4, cấp 5 và cấp 6 của Seashell Dragon trông giống trong game Dragon City.
Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 4 Seashell Dragon tạo ra 23 vàng mỗi phút .
Cấp 5 Seashell Dragon tạo ra 29 vàng mỗi phút .
Cấp 6 Seashell Dragon tạo ra 33 vàng mỗi phút .
Đây là hình ảnh của Seashell Dragon từ cấp 7 trở đi trông giống trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 7 Seashell Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút .
Cấp 8 Seashell Dragon tạo ra 43 vàng mỗi phút .
Cấp 9 Seashell Dragon tạo ra 48 vàng mỗi phút .

Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Bài viết này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Ice Cream Dragon.
Làm thế nào để có được giống Ice Cream Dragon trong game Dragon City trên Facebook? Ice Cream Dragon là một con Dragon lai có thể được sản xuất thông qua sự kết hợp giữa chăn nuôi nước Dragon & Ice Dragon trong game Dragon City .
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Đây là mô tả chính thức cho Ice Cream Dragon.
“Dragon này là rất tuyệt nhưng mà nó thực sự đang trên bờ vực tuyệt chủng, trẻ em tham lam ở khắp mọi nơi thưởng thức hương vị của nó. Xin vui lòng kiềm chế bản thân và chiêm ngưỡng nó từ xa.”
Ice Cream Dragon có 4 skill tấn công được FlyingKick, Flooding, Hard charge và Ice Spikes. Những điểm yếu cho  Ice Cream Dragons là Fire và Ice Drak. Ice Cream Dragon có thể sống hoặc trong môi trường sống băng hoặc môi trường sống nước.
Bên cạnh Ice Cream Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ Ice Cream Dragon thông tin liên quan trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có sự đảm bảo rằng sự kết hợp giữa chăn nuôi Ice Dragon và Water Dragon sẽ cung cấp cho bạn Ice Cream Dragon.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon cấp 1, cấp 2 và cấp 3  trong game Dragon City.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 1 Ice Cream Dragon tạo ra 6 vàng mỗi phút.
Cấp 2 Ice Cream Dragontạo ra 10 vàng mỗi phút.
Cấp 3 Ice Cream Dragontạo ra 14 vàng mỗi phút.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon cấp 4, cấp 5 và cấp 6 trong game Dragon City.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 4 Ice Cream Dragontạo tạo ra 18 vàng mỗi phút.
Cấp 5 Ice Cream Dragontạo ra 22 vàng mỗi phút.
Cấp 6 Ice Cream Dragontạo ra 26 vàng mỗi phút.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon từ cấp 7 trở đi trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 7 Ice Cream Dragon tạo ra 30 vàng mỗi phút.
Cấp 8 Ice Cream Dragon tạo ra 34 vàng mỗi phút.
Cấp 9 Ice Cream Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút.