Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Bài viết này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Ice Cream Dragon.
Làm thế nào để có được giống Ice Cream Dragon trong game Dragon City trên Facebook? Ice Cream Dragon là một con Dragon lai có thể được sản xuất thông qua sự kết hợp giữa chăn nuôi nước Dragon & Ice Dragon trong game Dragon City .
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Đây là mô tả chính thức cho Ice Cream Dragon.
“Dragon này là rất tuyệt nhưng mà nó thực sự đang trên bờ vực tuyệt chủng, trẻ em tham lam ở khắp mọi nơi thưởng thức hương vị của nó. Xin vui lòng kiềm chế bản thân và chiêm ngưỡng nó từ xa.”
Ice Cream Dragon có 4 skill tấn công được FlyingKick, Flooding, Hard charge và Ice Spikes. Những điểm yếu cho  Ice Cream Dragons là Fire và Ice Drak. Ice Cream Dragon có thể sống hoặc trong môi trường sống băng hoặc môi trường sống nước.
Bên cạnh Ice Cream Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ Ice Cream Dragon thông tin liên quan trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có sự đảm bảo rằng sự kết hợp giữa chăn nuôi Ice Dragon và Water Dragon sẽ cung cấp cho bạn Ice Cream Dragon.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon cấp 1, cấp 2 và cấp 3  trong game Dragon City.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 1 Ice Cream Dragon tạo ra 6 vàng mỗi phút.
Cấp 2 Ice Cream Dragontạo ra 10 vàng mỗi phút.
Cấp 3 Ice Cream Dragontạo ra 14 vàng mỗi phút.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon cấp 4, cấp 5 và cấp 6 trong game Dragon City.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 4 Ice Cream Dragontạo tạo ra 18 vàng mỗi phút.
Cấp 5 Ice Cream Dragontạo ra 22 vàng mỗi phút.
Cấp 6 Ice Cream Dragontạo ra 26 vàng mỗi phút.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon từ cấp 7 trở đi trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 7 Ice Cream Dragon tạo ra 30 vàng mỗi phút.
Cấp 8 Ice Cream Dragon tạo ra 34 vàng mỗi phút.
Cấp 9 Ice Cream Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút.

Giới thiệu về Pirate Dragon trong game Dragon City

Trong game Dragon City, có rất nhiều các loại rồng. Bài viết này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Pirate Dragon – Rồng Cướp biển.
Làm thế nào để có được Pirate Dragon ? Pirate Dragon là một con rồng hiếm lai có thể được sản xuất thông qua chăn nuôi kết hợp của Dark Dragon & Mud Dragon . Chăn nuôi giữa Dark Dragon và Mud Dragon sẽ mất khoảng 4 giờ để hoàn thành, và trứng Pirate Dragon  sẽ mất 15 giờ để nở. Xin lưu ý rằng kết hợp giữa Dark Dragon và Mud Dragon có thể cung cấp cho bạn con rồng khác thay vì Pirate Dragon (Poo Dragon).

Giới thiệu về Pirate Dradon trong game Dragon City, pirate dragon, gioi thieu pirate dragon, dragon city, cac loai rong dragon city
Mô tả chính thức cho Pirate Dragon game Dragon City Facebook .
“Hỡi những người yêu Dragon! Con rồng này rất đặc biệt sẽ là một vương miện trong bộ sưu tập rồng của bạn. Hãy sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu liều lĩnh và chiến đấu trên biển!”
Pirate Dragon có 4 skill tấn công đó là Stunning Hit, Leech, Storm và Ghost Cloud.Những điểm yếu của Pirate Dragon là thực vật, trái đất và tinh khiết (huyền thoại). Pirate Dragon có thể sống trong bóng tối môi trường sống hoặc môi trường sống nước.
Bên cạnh Pirate Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Rồng Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ thông tin liên quan đến cướp biển Rồng trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi.
Cách khác để có được Pirate Dragon (ngoài Nenufar Dragon + Neon Dragon):
  • Pirate Dragon = Rồng  đèn lồng cá + Rồng rắn chuông
  • Pirate Dragon = Cloud Dragon + Neon Dragon
  • Pirate Dragon = Zombie Dragon + Mud Dragon
  • Pirate Dragon = Mud Dragon + Neon Dragon
Dựa trên thông tin phản hồi từ những người chơi khác, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được Pirate Dragon qua sự kết hợp lai tạo như ở trên mà bạn có thể có được con rồng khác.
Đây là hình ảnh Pirate Dragon cấp 1, cấp 2 và cấp 3  trong game Dragon City.
Giới thiệu về Pirate Dradon trong game Dragon City, pirate dragon, gioi thieu pirate dragon, dragon city, cac loai rong dragon city
Cấp 1 Pirate Dragon tạo ra 8 vàng mỗi phút. Pirate Dragon cấp 1  ăn 5 thực phẩm và 4 lần ăn để nâng cấp Pirate Dragon lên bậc 2 .
Cấp 2 Pirate Dragon tạo ra 13 vàng mỗi phút . Pirate Dragon cấp 2  ăn 10  thực phẩm và 4 lần  ăn để nâng cấp Pirate Dragon lên cấp 3.
Cấp 3 Pirate Dragontạo ra 18 vàng mỗi phút như. Pirate Dragon cấp 3 ăn 20 thực phẩm và ăn 4 lần để nâng cấp thành Pirate Dragon cấp 4.
Đây là hình ảnh  Pirate Dragon cấp 4, cấp 5 và cấp 6 trong game Dragon City.
Giới thiệu về Pirate Dradon trong game Dragon City, pirate dragon, gioi thieu pirate dragon, dragon city, cac loai rong dragon city
Cấp 4 Pirate Dragon tạo ra 23 vàng mỗi phút. Pirate Dragon cấp 4  ăn 40 thực phẩm và ăn 4 lần để nâng cấp Pirate Dragon lên mức 5 .
Cấp 5 Pirate Dragon tạo ra 28 vàng mỗi phút. Pirate Dragon cấp 5 ăn 80 thức awb và ăn 4 lần để nâng cấp thành Pirate Dragon cấp 6 .
Cấp 6 Pirate Dragon tạo ra 33 vàng mỗi phút. Pirate Dragon cấp 6  ăn 160 thực phẩm và ăn 4 lần để nâng cấp thành Pirate Dragon cấp 7.
Đây là hình ảnh Pirate Dragon từ cấp 7 trở đi  trong game Dragon City trên Facebook.
Giới thiệu về Pirate Dradon trong game Dragon City, pirate dragon, gioi thieu pirate dragon, dragon city, cac loai rong dragon city
Cấp 7 Pirate Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút. Pirate Dragoncấp 7 ăn 320 thực phẩm và ăn 4 lần để nâng cấp thành Pirate Dragon cấp 8.
Cấp 8 Pirate Dragon tạo ra 43 vàng mỗi phút. Pirate Dragon cấp 8 ăn 640 thực phẩm và  ăn 4 lần để nâng cấp thành Pirate Dragon cấp 9.
Cấp 9 Pirate Dragon tạo ra 48 vàng mỗi phút. Pirate Dragon cấp 9 ăn 1280 thực phẩm và  ăn 4 lần để nâng cấp thành Pirate Dragon cấp 10.

Giới thiệu về Wind Dragon trong game Dragon City

Trong Game Dragon City, có rất nhiều các loại rồng. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Wind Dragon – Rồng Gió .
Làm thế nào để có được Wind Dragon trong Game Dragon City trên Facebook? Bạn có thể nhận được Wind Dragon qua chăn nuôi kết hợp của 2 con rồng lai hiếm, và sự kết hợp chăn nuôi đã được chứng minh là Dark Dragon & Armadillo Dragon Dragon City, kết hợp đó sẽ mất 12 giờ để sinh sản, và  trứng Wind Dragon sẽ mất 2 ngày để nở.

Giới thiệu về Wind Dragon trong game Dragon City, cach tao wind dragon, wind dragon, cac loai rong dragon city
Đây là mô tả chính thức cho Wind Rồng.
“Nổi tiếng với kỹ năng bay của nó, Dragon này có thể nổi hàng giờ mà không cần di chuyển một cánh. Đó là một bậc thầy của các dòng chảy và một số nhân chứng nói rằng nó thay đổi màu sắc theo thời tiết!”
Gió Dragon có 4 kiểu tấn công đó là Head Butt, Lengendray wind, Paralyzing spell và Judo Kick. Nhưng điểm yếu cho Wind Dragons là Legend. Wind Rồng chir có thể sống trong môi trường sống Legend.
Bên cạnh Wind Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Rồng Hướng dẫn chăn nuôi .
Dưới đây là hình ảnh về Wind Dragon cấp 1, cấp 2 và cấp 3  trong game Dragon City.
Giới thiệu về Wind Dragon trong game Dragon City, cach tao wind dragon, wind dragon, cac loai rong dragon city
Wind Dragon cấp 1  tạo ra 40 vàng mỗi phút . Nuôi Wind Dragon cấp 1 với 5 thực phẩm và 4 lần để nâng cấp nó lên Wind Dragon bậc 2.
Wind Dragon cấp 2 tạo ra 66 vàng mỗi phút. Nuôi Wind Dragon cấp 2 với 10  thực phẩm và 4 lần để nâng cấp nó lên Wind Dragon cấp 3.
Lên cấp 3 Wind Dragon tạo ra 92 vàng mỗi phút. Nuôi Wind Dragon cấp 3 với 20 thực phẩm và 4 lần để nâng cấp thành Wind Dragon cấp 4.
Dưới đây là hình ảnh Wind Dragon cấp 4, cấp 5 và cấp 6  trong game Dragon City.
Giới thiệu về Wind Dragon trong game Dragon City, cach tao wind dragon, wind dragon, cac loai rong dragon city
Cấp 4 Wind Dragon tạo ra 118 vàng mỗi phút. Wind Dragon cấp 4 ăn 40 thực phẩm và 4 lần để nâng cấp nó lên cấp 5.
Cấp 5 Wind Dragon tạo ra 144 vàng mỗi phút. Wind Dragon cấp 5 nuôi tốn 80 thực phẩm và 4 lần để nâng cấp thành Wind Dragon cấp 6.
Cấp 6 Wind Dragon tạo ra 170 vàng mỗi phút. Wind Dragon cấp 6 nuôi tốn 160 thực phẩm và 4 lần để nâng cấp thành Wind Dragon cấp 7.
Dưới đây là hình ảnh Wind Dragon từ cấp 7 trở đi  trong game Dragon City trên Facebook.
Giới thiệu về Wind Dragon trong game Dragon City, cach tao wind dragon, wind dragon, cac loai rong dragon city
Cấp 7 Wind Dragon tạo ra 196 vàng mỗi phút. Wind Dragon cấp 7 ăn 320 thực phẩm và 4 lần  ăn để nâng cấp thành Wind Dragon cấp 8.
Cấp 8 Wind Dragon tạo ra 222 vàng mỗi phút. Wind Dragon cấp 8 ăn 640 thực phẩm và 4 lần  ăn để nâng cấp thành Wind Dragon cấp 9.
Cấp 9 Wind Dragon tạo ra 248 vàng mỗi phút . Wind Dragon cấp 9 ăn 1280 thực phẩm và 4 lần ăn để nâng cấp thành Wind Dragon cấp 10 .

Đặc điểm thuộc tính các loại rồng trong game Dragon City

1. Wind Dragon
Bạn có thể nhận được Wind Dragon thông qua sự kết hợp của 2 con Dragon hiếm, thông thường là Soccer Dragon và Armadillo Dragon với thời gian sinh sản là 12 giờ và thời gian ấp trứng là 2 ngày.

Đặc điểm của Wind Dragon:
“Nổi tiếng với kỹ năng bay, Dragon này có thể bay nổi hàng giờ mà không cần di chuyển một cánh. Đó là một dòng bậc thầy của các kỹ năng và một đặc điểm khá thú vị là màu sắc của Wind Dragon thay đổi theo thời tiết”.

Wind Dragon có 4 loại skill tấn công đó là: Head butt, Legendary wind, Paralyzing spell và Judo kick. Wind Dragon chỉ sống được trong môi trường Legend của nó.
Dưới đây là một số hình ảnh về loại rồng này:


Đặc điểm của Wind Dragon

Đặc điểm của Wind Dragon
Level 1 đến 3

Đặc điểm của Wind Dragon
Level 4 đến 7

Đặc điểm của Wind Dragon
Level 8 đến 10

2. Pirate Dragon
Pirate Dragon là một con rồng hiếm, nó có thể được lai tạo thông qua sự kết hợp giữa Dark Dragon và Mud Dragon với thời gian sinh sản là 4 giờ và thời gian ấp trứng là 15 giờ. 

Đặc điểm của Pirate Dragon:
Con rồng rất đặc biệt này sẽ là một vương miện trong bộ sựu tập Dragon của bạn. Hãy sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu.

Pirate Dragon có 4 skill tấn công: Stunning hit, Leech, Storm và Ghost cloud. Điểm yếu của nó là Ice Cream Dragom, Earth và Pure.

Các cách khác để có được Pirate Dragon bên cạnh Nenufa Dragon + Neon Dragon:
– Lantern cá Dragon + Rắn chuông Dragon
– Cloud Dragon + Neon Dragon
– Zombie Dragon + Mud Dragon
– Mud Dragon + Neon Dragon

Dưới đây là một số hình ảnh của Pirate Dragon:

Đặc điểm của Pirate Dragon

Đặc điểm của Pirate Dragon
Level 1 đến 3

Đặc điểm của Pirate Dragon
Level 4 đến 7

Đặc điểm của Pirate Dragon
Level 8 đến 10

3. Ice Cream Dragon
Ice Cream Dragon là một con rồng lai có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp giữa Water Dragon và Ice Dragon.

Đặc điểm thuộc tính của Ice Cream Dragon:
Ice Cream Dragon có 4 skill tấn công: Flying kick, Flooding, Hard charge và Ice spikes. Ice Cream Dragon có thể sống trong môi trường Ice hoặc Water.
Dưới đây là một số hình ảnh về Ice Cream Dragon:

Đặc điểm thuộc tính của Ice Cream Dragon

Đặc điểm thuộc tính của Ice Cream Dragon
Level 1 đến 3

Đặc điểm thuộc tính của Ice Cream Dragon
Level 4 đến 7

Đặc điểm thuộc tính của Ice Cream Dragon
Level 8 đến 10

4. Seashell Dragon
Seashell Dragon là một con rồng lai được tạo ra từ sự kết hợp giữa Metal Dragon và Water Dragon.

Đặc điểm thuộc tính của Seashell Dragon:
Seashell Dragon có thể sống trong môi trường nước (water) hoặc kim loại (metal).
Dragon này có 4 skill tấn công: Charge, Lũ lụt, Stunning Hit và Magneto. Khi Seashell của bạn đạt đến level 15 dragon sẽ có thuộc tính mới.

Dưới đây là một số hình ảnh về Seashell Dragon:

Đặc điểm thuộc tính của Seashell Dragon

Đặc điểm thuộc tính của Seashell Dragon
Level 1 đến 3 

Đặc điểm thuộc tính của Seashell Dragon
Level 4 đến 7

Đặc điểm thuộc tính của Seashell Dragon
Level 8 đến 10

5.Pure Unicorn Dragon
Pure Unicorn Dragon là Dragon thuần khiết, có thể được tạo ra từ sự kết hợp giữa 2 Dragon huyền thoại như:
Legendary Dragon và Crystal Dragon
Crystal Dragon và Mirror Dragon
Wind Dragon và Mirror Dragon

Đặc điểm thuộc tính của Pure Unicorn Dragon:
Pure Unicorn Dragon chỉ sống trong môi trường thuần khiết

Dưới đây là một số hình ảnh về Pure Unicorn Dragon:

Đặc điểm thuộc tính của Pure Unicorn Dragon
Level 1 đến 3

Đặc điểm thuộc tính của Pure Unicorn Dragon
Level 4 đến 7

Đặc điểm thuộc tính của Pure Unicorn Dragon
Level 8 đến 10

6. Chameleon Dragon
Chameleon Dragon (tắc kè hoa) là một con rồng hiếm có thể được lai tạo từ sự kết hợp giữa 2 loại rồng Electric Dragon và Earth Dragon

Đặc điểm thuộc tính của Chameleon Dragon:
Chameleon Dragon là một nàh ngụy trang tài ba bởi sự thay đổi màu sắc của nó. Chameleon Dragon sống trong môi trường đất hoặc điện.

Dưới đây là một số hình ảnh về Chameleon Dragon:

Đặc điểm thuộc tính của Chameleon Dragon

Đặc điểm thuộc tính của Chameleon Dragon
Level 1 đến 3

Đặc điểm thuộc tính của Chameleon Dragon
Level 4 đến 7

Đặc điểm thuộc tính của Chameleon Dragon
Level 8 đến 10

7.
(còn nữa)

Hướng dẫn tổng hợp cách lai tạo các loại rồng khác nhau trong game Dragon City

Danh sách các loại trứng rồng trong game Dragon City

Danh sách các loại trứng rồng trong game Dragon City
Danh sách các loại trứng rồng trong game Dragon City

Lưu ý: Trứng trong ô chữ màu đỏ là trứng của Rồng huyền thoại, ô màu xanh lam là Rồng hiếm dùng để tạo ra Rồng huyền thoại, ô màu tím là Rồng thuần khiết, ô màu xanh lá cây là Rồng có được thông qua sự kiện ( đạt các mức level ở game khác).

Hướng dẫn cách lai tạo các loại rồng trong Dragon City

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Earth:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Earth:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Fire:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Fire:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Water:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Water:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Ice:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Ice:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Plant:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Plant:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Electric:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Electric:
Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Metal:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Metal:
Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Dark:

Các loại Dragon được lai tạo với Dragon Dark:
Lưu ý: Trong trường hợp không lai tạo trực tiếp được 2 thuộc tính với nhau thì bạn phải thông qua 2 con Rồng lai có chứa 2 thuộc tính đó. Ví dụ 2 con rồng cơ bản Fire và Ice không thể lai được với nhau, vậy làm sao mới tạo được Cool Fire và Soccer. Đơn giản bạn cần cho 2 con rồng lai có chứa thuộc tính Fire và Ice lai với nhau.

Các loại Dragon huyền thoại được lai tạo t Dragon hiếm:

Các loại Dragon huyền thoại được lai tạo từ Dragon hiếm:
Tạo Dragon thuần khiết  t Dragon huyền thoại:

Tạo Dragon thuần khiết  từ Dragon huyền thoại:
Các loại Dragon thuần khiết được lai tạo từ Pure:
Các loại Dragon thuần khiết được lai tạo từ Pure: