Đặc điểm kháng cự và điểm yếu rồng game Dragon City

Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong trận chiến Combat trong Dragon City, bạn phải biết về điểm yếu (Weakness) và sức kháng cự (Resistance) của mỗi con rồng, dưới đây liệt kê tất cả các điểm yếu và sức kháng cự của 7 Dragon cơ bản, hy vọng có thể giúp được phần đó cho các bạn.

Electric Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Metal Dragons
 • Điểm yếu: Water Dragons, PlantDragons
 • Mô tả: Rồng điện  mạnh mẽ chống lại Rồng kim loại nhưng yếu đối với Rồng nước và Rồng cây trong Dragon City.

Plant Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Water Dragon
 • Điểm yếu: Earth Dragon, Ice Dragon
 • Mô tả: Rồng cây là mạnh mẽ chống lại Rồng nước nhưng yếu đối với Rồng đất và Rồng băng trong Dragon City.
Fire Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Plant Dragon
 • Điểm yếu: Electric Dragons, Water Dragons
 • Mô tả: Rồng lửa mạnh mẽ chống lại Rồng cây nhưng yếu đối với Rồng điện và Rồng nước trong Dragon City.
Water Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Earth Dragon
 • Điểm yếu: Fire Dragon, Dark Dragon
 • Mô tả: Rồng nước mạnh mẽ chống lại Rồng đất nhưng yếu đối với Rồng lửa và Rồng bóng tối trong Dragon City.
Earth Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Electric Dragon
 • Điểm yếu: Ice Dragon, Metal Dragon
 • Mô tả: Rồng đất mạnh mẽ chống lại Rồng điện nhưng yếu đối với Rồng băng và Rồng kim loại trong Dragon City.
Ice Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Water Dragons
 • Điểm yếu: Fire Dragon, Metal Dragon
 • Mô tả: Rồng băng mạnh mẽ chống lại Rồng nước nhưng yếu đối với Rồng lửa và Rồng kim loại trong Dragon City.
Metal Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Fire Dragon
 • Điểm yếu: Electric Dragon, Dark Dragon
 • Mô tả: Rồng kim loại mạnh mẽ chống lại Rồng lửa nhưng yếu đối với Rồng điện và Rồng bóng tối trong Dragon City.
Dark Dragons weakness and resistance

Điểm yếu và sức kháng cự của các loại rồng trong game Dragon City, combat trong game dragon city, dac tinh cac loai rong
 • Sức kháng cự: Ice Dragon
 • Điểm yếu: Plant Dragon, Earth Dragon
 • Mô tả: Rồng bóng tối mạnh mẽ chống lại Rồng băng nhưng lại  yếu yếu đối với Rồng cây và Rồng đất trong Dragon City.