Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Bài viết này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Ice Cream Dragon.
Làm thế nào để có được giống Ice Cream Dragon trong game Dragon City trên Facebook? Ice Cream Dragon là một con Dragon lai có thể được sản xuất thông qua sự kết hợp giữa chăn nuôi nước Dragon & Ice Dragon trong game Dragon City .
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Đây là mô tả chính thức cho Ice Cream Dragon.
“Dragon này là rất tuyệt nhưng mà nó thực sự đang trên bờ vực tuyệt chủng, trẻ em tham lam ở khắp mọi nơi thưởng thức hương vị của nó. Xin vui lòng kiềm chế bản thân và chiêm ngưỡng nó từ xa.”
Ice Cream Dragon có 4 skill tấn công được FlyingKick, Flooding, Hard charge và Ice Spikes. Những điểm yếu cho  Ice Cream Dragons là Fire và Ice Drak. Ice Cream Dragon có thể sống hoặc trong môi trường sống băng hoặc môi trường sống nước.
Bên cạnh Ice Cream Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ Ice Cream Dragon thông tin liên quan trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có sự đảm bảo rằng sự kết hợp giữa chăn nuôi Ice Dragon và Water Dragon sẽ cung cấp cho bạn Ice Cream Dragon.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon cấp 1, cấp 2 và cấp 3  trong game Dragon City.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 1 Ice Cream Dragon tạo ra 6 vàng mỗi phút.
Cấp 2 Ice Cream Dragontạo ra 10 vàng mỗi phút.
Cấp 3 Ice Cream Dragontạo ra 14 vàng mỗi phút.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon cấp 4, cấp 5 và cấp 6 trong game Dragon City.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 4 Ice Cream Dragontạo tạo ra 18 vàng mỗi phút.
Cấp 5 Ice Cream Dragontạo ra 22 vàng mỗi phút.
Cấp 6 Ice Cream Dragontạo ra 26 vàng mỗi phút.
Đây là hình ảnh Ice Cream Dragon từ cấp 7 trở đi trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Ice Cream Dragon trong game Dragon City, ice cream dragon, cac loai rong trong game dragon city, rong dragon city, dragon city facebook
Cấp 7 Ice Cream Dragon tạo ra 30 vàng mỗi phút.
Cấp 8 Ice Cream Dragon tạo ra 34 vàng mỗi phút.
Cấp 9 Ice Cream Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút.