Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Pure Unicorn Dragon.
Làm thế nào để có được Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City trên Facebook? Bạn có thể nhận giống Pure Unicorn Dragon qua chăn nuôi kết hợp của 2 con Dragon huyền thoại. Ví dụ: Legend Dragon + Crystal Dragon / Crystal Dragon + Mirorr Dragon / Wind Dragon + Mirorr Dragon
Pure Unicorn Dragon có thể chỉ sống trong môi trường sống trong sạch.
Pure Unicorn Dragon có 4 skill tấn công đó là bóng Lava, thôi miên, Brick Break Karate và năng lượng tinh khiết. Bạn cũng có thể nhận được các cuộc tấn công mới cho Pure Unicorn Dragon trong Trung tâm đào tạo Dragon bao gồm Pure Light và Deus kiếm.
Pure Unicorn Dragon có thể sống hoặc trong môi trường sống của trái đất hay môi trường sống điện.
Bên cạnh Pure Unicorn Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ thông tin liên quan đến Pure Unicorn Dragon  trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có đảm bảo rằng sự kết hợp giữa chăn nuôi 2 con Dragon huyền thoại sẽ cung cấp cho bạn Pure Unicorn Dragon, như bạn có thể có được con Dragon khác như một kết quả.
Đây là hình ảnh  cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của Pure Unicorn Dragon trông giống như trong game Dragon City.
Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City, pure unicorn dragon, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 1 Pure Dragon tạo ra 60 vàng mỗi phút như doanh thu. Nuôi cấp 1 Pure Dragon với 5 thực phẩm 4 lần để nâng cấp thành cấp độ 2 Pure Dragon.
Cấp độ 2 Pure Dragon tạo ra 100 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 2 Pure Dragon với 10 loại thực phẩm 4 lần để nâng cấp nó vào cấp 3 Pure Dragon.
Cấp 3 Pure Dragon tạo ra 140 vàng mỗi phút như doanh thu. Nuôi cấp 3 Pure Dragon với 20 ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 4 Pure Dragon.
Đây là hình ảnh cấp 4, cấp 5 và cấp 6 của  Pure Unicorn Dragon trông giống như trong game Dragon City.
Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City, pure unicorn dragon, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 4 Pure Dragon tạo ra 180 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 4 Pure Dragon với 40 món ăn 4 lần để nâng cấp nó vào mức 5 Pure Dragon.
Cấp 5 Pure Dragon tạo ra 220 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 5 Pure Dragon với 80 ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 6 Pure Dragon.
Cấp 6 Pure Dragon tạo ra 260 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 6 Pure Dragon với 160 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 7 Pure Dragon.
Đây là hình ảnh về  Pure Unicorn Dragon từ cấp 7 trở đi trông giống như trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Pure Unicorn Dragon trong game Dragon City, pure unicorn dragon, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 7 Pure Dragon tạo ra 300 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 7 Pure Dragon với 320 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 8 Pure Dragon.
Cấp 8 Pure Dragon tạo ra 340 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 8 Pure Dragon với 640 món ăn 4 lần để nâng cấp thành cấp 9 Pure Dragon.
Cấp 9 Pure Dragon tạo ra 380 vàng mỗi phút như doanh thu. Ăn cấp 9 Pure Dragon với 1280 thực phẩm 4 lần để nâng cấp nó vào mức độ Pure 10 Dragon.
Mức độ Pure 10 Dragon tạo ra 420 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 11 Dragon tạo ra 440 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 12 Dragon tạo ra 460 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 13 Dragon tạo ra 480 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 14 Dragon tạo ra 500 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 15 Dragon tạo ra 520 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 16 Dragon tạo ra 540 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 17 Dragon tạo ra 560 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 18 Dragon tạo ra 580 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 19 Dragon tạo ra 600 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 20 Dragon tạo ra 620 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 21 Dragon tạo ra 640 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 22 Dragon tạo ra 660 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 23 Dragon tạo ra 680 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 24 Dragon tạo ra 700 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.
Mức độ Pure 25 Dragon tạo ra 720 vàng mỗi phút như doanh thu cho thu nhập.