Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City

Trong các game Dragon City, có rất nhiều các loại Dragon. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết một trong số họ – Seashell Dragon.

Làm thế nào để có được giống Seashell Dragon trong game Dragon City trên Facebook?Seashell Dragon là một con rồng lai có thể được tạo ra thông qua sự kết hợp giữa Metal Dragon & Sea Dragon  trong game Dragon City.

Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Seashell Dragon có thể sống hoặc trong môi trường nước hoặc môi trường sống của kim loại.
Đây là mô tả chính thức cho Seashell Dragon.
“Ai không yêu Seashells – những báu vật của biển. Seashells Dragon cho một ngôi nhà và xem những gì đẹp, bảo vật sáng bóng sẽ đi ra!”
Seashell Dragon có 4 skill tấn công đó là phí cứng, lũ lụt, Hit tuyệt đẹp và Magneto.Khi Dragon Seashell của bạn đạt đến cấp độ 15, bạn cũng có thể nhận được các cuộc tấn công mới cho Dragon Seashell của bạn trong Trung tâm đào tạo Dragon bao gồm Trưởng Butt, Storm, Judo Bóng Đá và Cannon.
Bên cạnh Seashell Dragon, bạn có thể xem Dragon City Toàn bộ Dragon Hướng dẫn chăn nuôi .
Nếu bạn có bất kỳ Seashell Dragon thông tin liên quan trong Dragon City, xin vui lòng chia sẻ ở đây.
Lưu ý: Không có sự đảm bảo rằng sự kết hợp giữa Metal Dragon & Sea Dragon sẽ cung cấp cho bạn Seashell Dragon,  con rồng khác có thể được sản xuất từ kết quả của sự lai tạo trên. Ngoài ra, bạn có thể nhận được Seashell Dragon qua kết hợp chăn nuôi khác.
Đây là hình ảnh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của Seashell Dragon trông giống trong game Dragon City.
Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 1 Seashell Dragon tạo ra 8 vàng mỗi phút .
Cấp 2 Seashell Dragon tạo ra 13 vàng mỗi phút .
Cấp 3 Seashell Dragon tạo ra 18 vàng mỗi phút .
Đây là hình ảnh cấp 4, cấp 5 và cấp 6 của Seashell Dragon trông giống trong game Dragon City.
Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 4 Seashell Dragon tạo ra 23 vàng mỗi phút .
Cấp 5 Seashell Dragon tạo ra 29 vàng mỗi phút .
Cấp 6 Seashell Dragon tạo ra 33 vàng mỗi phút .
Đây là hình ảnh của Seashell Dragon từ cấp 7 trở đi trông giống trong game Dragon City  trên Facebook.
Giới thiệu về Seashell Dragon trong game Dragon City, seashells dragon, dragon city, cac loai rong trong game dragon city, game dragon city
Cấp 7 Seashell Dragon tạo ra 38 vàng mỗi phút .
Cấp 8 Seashell Dragon tạo ra 43 vàng mỗi phút .
Cấp 9 Seashell Dragon tạo ra 48 vàng mỗi phút .